ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง ที่ Eat In Phuket

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม อาหารแห้ง ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง ที่ Eat In Phuket

โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง. สาระสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ สารกลุ่ม Lactone คือ. สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (neo-andrographolide)
: ถุงน่อง
: Shopee
฿55  ฿55 

About ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง ที่ Eat In Phuket

ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้งฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง

เพาะปลูกด้วยมาตรฐาน ออร์แกนิค ไทยแลนด์

สาระสำคัญในการออกฤทธิ์ คือ สารกลุ่ม Lactone คือ

สารแอดโดรกราโฟไลด์ (andrographolide)ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง

สารนีโอแอนโดรกราโฟไลด์ (neo-andrographolide)

14-ดีอ๊อกซี่แอนโดรกราโฟไลด์ (14-deoxy-andrographolide)

รายละเอียด ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง

ความต้องการอาหาร ออร์แกนิก
ประเทศต้นกำเนิดสินค้า ไทย
อายุการเก็บรักษา 12 เดือน
น้ำหนัก 10g
วันหมดอายุ 1667149200

กราฟราคา ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา ฟ้า.ทะ.ลาย.โจร ออร์แกนิค ส่งตรงจากฟาร์ม อบแห้ง จากวันที่ 20-02-2023 - 22-03-2023