น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml. ที่ Eat In Phuket

ผู้เขียน: | ดูเพิ่มเติม น้ำผลไม้ & ไซเดอร์ ผู้เขียน  

คำอธิบายสั้น ๆ ของ น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml. ที่ Eat In Phuket

น้ำส้มควันไม้ อัตราความเข้มข้น 100/100 สามารถนำไปผสมได้ตามการใช้งาน. ผลิดจากไม้ลำไยและลิ้นจี่ จากจังหวัดเชียงใหม่. รักษาแผลสด เช่นไฟไหม้ น้ำร้อนลวก. น้ำส้มควันไม้เป็นสารผสม ประกอบด้วยน้ำประมาณร้อยละ 80-90 และสารประกอบอินทรีย์มากกว่า 200 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีกรดแอซีติก (กรดน้ำส้ม) แอซีโทน และเมทานอล ซึ่งน้ำส้มควันไม้นี้เคยใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตกรดแอซีติกในเชิงพาณิชย์ มีฟีนอลจากการสลายตัวของลิกนิน มีกรดอินทรีย์และแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ที่ได้จากการสลายเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลส น้ำส้มควันไม้มีค่า pH ประมาณ 3 ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1. 024 ซึ่งมีความแตกต่างตามประเภทของไม้ที่นำมาเผา. การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง ราดทำลายปลวกและมด ป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่นตะขาบ ตะเข็บ แมงป่อง กิ้งกือ ราดโคนต้นไม้รักษาโรคราและโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงวางไข่ ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ฉีดพ่นใบเพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา. การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ การแช่เมล็ดข้าวที่เสื่อมคุณภาพตามธรรมชาติเนื่องจากผ่านการเก็บรักษา 10 เดือนในน้ำส้มควันไม้เจือจาง 300 เท่า เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมล็ดมีความงอกร้อยละ 96
: ถุงน่อง
: Shopee
฿18  ฿18 

About น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml. ที่ Eat In Phuket

น้ำส้มควันไม้ อัตราความเข้มข้น 100/100 สามารถนำไปผสมได้ตามการใช้งานน้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml.
ขนาดบรรจุ 500 ml. ผลิดจากไม้ลำไยและลิ้นจี่ จากจังหวัดเชียงใหม่

-กำจัดแมลงรบกวน
-กำจัดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ ดับกลิ่นดีเยี่ยม
-ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชน้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml.
-รักษาแผลสด เช่นไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
-ผลิตจากธรรมชาติ100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์ประกอบสาร

น้ำส้มควันไม้เป็นสารผสม ประกอบด้วยน้ำประมาณร้อยละ 80-90 และสารประกอบอินทรีย์มากกว่า 200 ชนิด ส่วนใหญ่จะมีกรดแอซีติก (กรดน้ำส้ม) แอซีโทน และเมทานอล ซึ่งน้ำส้มควันไม้นี้เคยใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตกรดแอซีติกในเชิงพาณิชย์ มีฟีนอลจากการสลายตัวของลิกนิน มีกรดอินทรีย์และแอลกอฮอล์ต่าง ๆ ที่ได้จากการสลายเฮมิเซลลูโลสและเซลลูโลส น้ำส้มควันไม้มีค่า pH ประมาณ 3 ความถ่วงจำเพาะประมาณ 1.012 – 1.024 ซึ่งมีความแตกต่างตามประเภทของไม้ที่นำมาเผา

การใช้ประโยชน์

- การใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม ได้แก่ ใช้ผลิตสารดับกลิ่นตัว สารปรับผิวนุ่ม อุตสาหกรรมอาหารรมควัน อุตสาหกรรมย้อมผ้าและยารักษาโรคผิวหนังน้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml.
- การใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น ใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อนและไฟลวก รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง ราดทำลายปลวกและมด ป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่นตะขาบ ตะเข็บ แมงป่อง กิ้งกือ ราดโคนต้นไม้รักษาโรคราและโรคเน่า รวมทั้งป้องกันแมลงวางไข่ ฉีดพ่นถังขยะเพื่อป้องกันกลิ่นและแมลงวัน ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ฉีดพ่นใบเพื่อขับไล่แมลงและป้องกันเชื้อรา
- การใช้ประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์ ใช้ลดกลิ่นและแมลงในฟาร์มปศุสัตว์ใช้ผสมอาหารสัตว์เพื่อช่วยการย่อยอาหารและป้องกันโรคท้องเสีย
- การใช้น้ำส้มควันไม้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ การแช่เมล็ดข้าวที่เสื่อมคุณภาพตามธรรมชาติเนื่องจากผ่านการเก็บรักษา 10 เดือนในน้ำส้มควันไม้เจือจาง 300 เท่า เป็นเวลา 48 ชั่วโมง เมล็ดมีความงอกร้อยละ 96.67 ซึ่งสูงกว่าเมล็ดที่ไม่ผ่านการแช่และแช่ด้วยน้ำ[4] น้ำส้มควันไม้ระดับความเข้มข้น 1: 500 มีประสิทธิภาพสูงสุดในการควบคุมแมลงศัตรูพืชในข้าวโพดหวานทั้งวิธีการฉีดพ่นบนใบและฉีดลงดิน

รายละเอียด น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml.

ประเภทผลไม้ ส้ม
ปริมาณ 500ml.

กราฟราคา น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml. สำหรับ 30 วัน

กราฟราคา น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml. จากวันที่ 01-03-2023 - 31-03-2023

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง น้ำส้มควันไม้เข้มข้น100% ขนาด500ml.