Restuarants
WeCafe' Salad & Coffee

  • ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ก่อนถึงแยกสุขโขสปา
  • โทร : 076 521 670, 081 328 1352
  • Website :
  • วันที่เปิด :
  • เวลาเปิด-ปิด :
  • ราคา 101-200บาท
  • ร้านอาหาร
  • จำนวนที่นั่ง : ุ60 - 70
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ