Restuarants
ขนมจีนแถวน้ำ

  • ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  • โทร :
  • Website :
  • วันที่เปิด :
  • เวลาเปิด-ปิด :
  • ราคา น้อยกว่า 30 บาท
  • อาหารพื้นเมือง
  • จำนวนที่นั่ง :
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ