Restuarants
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ ประเภท ออฟชั่นเสริม
เจ๊นิด ข้าวต้ม ติ่มซำ บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
โจ๊กข้าวกล้อง บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
พระยาแล บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
ซูรีนา ข้าวหน้าเป็ด สะปำ - เกาะแก้ว ร้านอาหารอิสลาม
เจ๊สาว ข้าวหมกไก่ย่าง สามกอง ร้านอาหาร
ชมพู่ อาหารตามสั่ง แยกหยี่เต้ง ร้านอาหาร
โจ๊กสมุย เส้นเขาัรัง - จุ๊ยตุ่ย ร้านอาหาร
ศักดิ์โอชา ติ่มซำ โจ๊ก เกาเหลา ชา กาแฟ เส้นเขาัรัง - จุ๊ยตุ่ย ร้านอาหาร
โกเบนซ์ ข้าวต้มแห้ง เส้นเขาัรัง - จุ๊ยตุ่ย ร้านอาหาร
โกชัย ปาท่องโก๋ เส้นเขาัรัง - จุ๊ยตุ่ย ร้านอาหาร
น้อยโภชนา แยกไปรษณีย์ ร้านอาหาร
ข้าวมันไก่เจ๊หลี ถนนกระบี่ ร้านอาหาร
ขนมจีนแถวน้ำ ถนนถลาง/แถวน้ำ อาหารพื้นเมือง
ครัวแม่บุญช่วย อาหารตามสั่ง หน้า รพ. วชิระ ร้านอาหาร
เป็ดย่างเยาวราช สาขา 2 หน้า รพ. วชิระ ร้านอาหาร
โกฮ้อง ข้าวต้มปลา บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
ต.ตามสั่ง วงเวียนหอนาฬิกา ร้านอาหาร