Restuarants
China Inn cafe and restaurant

  • 20 ถนนถลาง ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  • โทร : 076-356239
  • Website :
  • วันที่เปิด :
  • เวลาเปิด-ปิด :
  • ราคา 101-200บาท
  • เครื่องดื่ม
  • จำนวนที่นั่ง : 20
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ