Restuarants
@Phuket town cafe

  • ถ.ดีบุก ย่านเมืองเก่า จ.ภูเก็ต
  • โทร : 083 633 7373
  • Website :
  • วันที่เปิด : MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
  • เวลาเปิด-ปิด :
  • ราคา 61-100 บาท
  • เครื่องดื่ม
  • จำนวนที่นั่ง : 20-30
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ