Restuarants
โอ๊ะเอ๋ว แถวน้ำ

  • โทร :
  • Website :
  • วันที่เปิด :
  • เวลาเปิด-ปิด : 12:00 pm. - 17:00 pm.
  • ราคา น้อยกว่า 30 บาท
  • อาหารพื้นเมือง
  • จำนวนที่นั่ง : 10 - 20
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ