Restuarants
ริมทาง@ฉลอง (Rimtang @ Chalong)

  • ถนน เส้นหลังวัดฉลอง, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต 83000
  • โทร : 076 211 714
  • Website :
  • วันที่เปิด : MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
  • เวลาเปิด-ปิด : 08.00-20.00
  • ราคา 61-100 บาท
  • อาหารพื้นเมือง
  • จำนวนที่นั่ง : 60-70
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ