Restuarants




ริมทาง เฉาก๊วย & ของฝาก

  • ถ.ทุ่งคา, เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต 83000
  • โทร :
  • Website :
  • วันที่เปิด : MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
  • เวลาเปิด-ปิด :
  • ราคา 61-100 บาท
  • อาหารพื้นเมือง
  • จำนวนที่นั่ง :
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ