Restuarants
ระย้า

  • สี่แยกถนนดีบุกตัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
  • โทร :
  • Website :
  • วันที่เปิด :
  • เวลาเปิด-ปิด :
  • ราคา 200 บาท ขึ้นไป
  • อาหารพื้นเมือง
  • จำนวนที่นั่ง : 50-60
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ