Restuarants
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ ประเภท ออฟชั่นเสริม
แม่พร ซีฟู๊ด สามกอง อาหารพื้นเมือง
ริมทาง เฉาก๊วย & ของฝาก บริเวณในเมือง อาหารพื้นเมือง
โกเบนซ์ ข้าวต้มแห้ง เส้นเขาัรัง - จุ๊ยตุ่ย อาหารพื้นเมือง
ระย้า ถนนดีบุก อาหารพื้นเมือง
"ลกเที้ยน" ศูนย์อาหารพื้นเมืองภูเก็ต ถนนดีบุก อาหารพื้นเมือง
อาตั๊กแก ของฝากภูเก็ต ถนนดีบุก ร้านขนม/ของฝาก
ขนมจีนป้ามัย ถนนกระบี่ อาหารพื้นเมือง
ครัวคุณน้อง - สุนทรโอชา ถนนกระบี่ อาหารพื้นเมือง
โกปี้เตี่ยม By วิไล ถนนถลาง/แถวน้ำ อาหารพื้นเมือง
หมี่ฮกเี้กี้ยนผัด ถนนถลาง ถนนถลาง/แถวน้ำ อาหารพื้นเมือง
โอ๊ะเอ๋ว แถวน้ำ ถนนถลาง/แถวน้ำ อาหารพื้นเมือง
จี้แต๋ว สะเต๊ะ - โลบะ ถนนถลาง/แถวน้ำ อาหารพื้นเมือง
หมอมูดง​ (Mor Mu Dong) ฉลอง อาหารพื้นเมือง
ริมทาง@ฉลอง (Rimtang @ Chalong) ฉลอง อาหารพื้นเมือง
ตลาดใต้ต้นฉ่ำฉา หล่อโรง แยกจุ๊ยตุ่ย อาหารพื้นเมือง