Restuarants
ครัวหละปูน อาหารเหนือ

  • สามกอง ริมขุมน้ำ
  • โทร : 084 849 0989
  • Website :
  • วันที่เปิด : MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
  • เวลาเปิด-ปิด : 10:00-19:30
  • ราคา 31-60 บาท
  • อาหารพื้นเมือง
  • จำนวนที่นั่ง :
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ