Restuarants
ย้อย โภชนา

  • ตรงข้ามพิพิธภัณฑ์ไทยหัว ถ.มนตรี
  • โทร : 076212022
  • Website :
  • วันที่เปิด : MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
  • เวลาเปิด-ปิด : 17.00-23.00
  • ราคา 61-100 บาท
  • ร้านอาหาร
  • จำนวนที่นั่ง : 30-40
ออพชั่นเสริม :
รูปภาพอื่นๆ