Restuarants
ชื่อร้านอาหาร สถานที่ ประเภท ออฟชั่นเสริม
Natural Restaurant ครัวธรรมชาติ บริเวณในเมือง อาหารพื้นเมือง
แหลมข้าวต้มปลา บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
ครัวต้นยม บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
ข้าวแกงโกน้อง บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
ครัวเสรี สามกอง ร้านอาหาร
ครัวหละปูน อาหารเหนือ สามกอง อาหารพื้นเมือง
ข้าวต้มปากน้ำซีฟู้ด บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
ร้านข้าวต้มริมทาง สามกอง สามกอง ร้านอาหาร
ข้าวต้มปลาเขารัง เส้นเขาัรัง - จุ๊ยตุ่ย ร้านอาหาร
ระย้า ถนนดีบุก อาหารพื้นเมือง
ย้อย โภชนา บริเวณในเมือง ร้านอาหาร
19 ข้าวแกง แยกหน้า รร. สตรี - แถวน้ำ ร้านอาหาร
เขารังบรีซ Khao Rang Breeze บริเวณในเมือง ชิล/ฟังเพลง