Restuarants
โชคชัยติ่มซำ

  • สี่แยกโรงเรียนภูเก็ตไทยหัว มาทางเขารัง อยู่ซ้ายมือ
  • โทร :
  • Website :
  • วันที่เปิด : MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN
  • เวลาเปิด-ปิด : ตีสี่ครึ่ง - เที่ยง
  • ราคา 31-60 บาท
  • อาหารเช้า
  • จำนวนที่นั่ง : 60-70
ออพชั่นเสริม :